IRPS: Podjetje PLAMEN podjetje za trgovino in storitve d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si podjetje prizadeva za rešitev zadeve v obojestransko korist.